Slovensky
English

Najnovšie fotografie
Nová fotografiaNová fotografiaNová fotografiaNová fotografia

Zdieľať

Ocenenie dobrovoľníkov Srdce na dlani 2017

Jeden z predvianočných decembrových podvečerov sa pre mnohých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky z Banskobystrického kraja niesol v slávnostnej atmosfére. V Banskej Bystrici ich Centrum dobrovoľníctva privítalo na slávnostnom oceňovaní Srdce na dlani 2017.


V Cikkerovej sieni na Radnici sa 8. decembra 2017 zišlo viac ako 220 pozvaných dobrovoľníkov, dobrovoľníčok a hostí. Tentokrát k nim patrila aj dobrovoľníčka nášho občianskeho združenia Mirka Vargová, ktorá bola ocenená v kategórii Koordinátor dobrovoľníkov.

 

Foto: Centrum dobrovoľníctva a Ivan VargaMirka Vargová začínala ako dobrovoľníčka po boku svojej mamy Eleny Kubaliakovej v občianskom združení OZVENY v Hrachove, ktoré realizovalo desiatky projektov v obciach regiónu. Vo voľnom čase sa ako dobrovoľníčka zapája do realizácie viacerých podujatí v regióne, pomáha občianskym organizáciám s prípravou malých projektov a zúčastňuje sa brigád zameraných na zveľaďovanie nášho okolia.

Začiatky Mirkinej dobrovoľnej činnosti siahajú až do obdobia jej štúdia na strednej škole, kedy viedla krúžky a tábory pre deti a aktívne sa zapájala do diania v obci Hrachovo. Rekonštrukcia vodného mlyna vo Veľkých Teriakovciach, na ktorej sa podieľala, odštartovala v roku 2010 kolobeh podujatí a dobrovoľnej činnosti. Počas siedmych sezón, ktoré ubehli od jeho otvorenia, v ňom spolu s ďalšími desiatkami dobrovoľníkov zrealizovali množstvo podujatí a prehliadok, počas ktorých v ňom privítali tisícky návštevníkov z celého Slovenska i zo zahraničia. Každoročne vedie dobrovoľníkov a sama sa zapája do organizovania podujatí v mlyne. Sezónu prehliadok a aktivít v mlyne otvára podujatie Noc v mlyne, kde Mirka spolu s približne 10 dobrovoľníkmi ponúkne deťom rozprávkový zážitok. V letnom období sa aktívne zapája do prípravy tvorivej dielne. Začiatkom jesene sa spolu s ďalšími 15 dobrovoľníkmi zapája do prípravy a realizácie podujatia Slivkové hody. Už 6 rokov sa jej počas podujatia Slovenské mitrovanie darí koordinovať a usmerňovať  dobrovoľníkov pri príprave a priebehu výstav v mlyne rôzneho zamerania a viac ako 30 dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú priamo na podujatí. Posledným podujatím v mlyne počas roka s názvom Medové Vianoce pomáha spolu so skupinou dobrovoľníkov navodiť  atmosféru Vianoc.

Okrem podujatí v mlyne sa pravidelne zapája do Cesty rozprávkovým lesom pri príležitosti Dňa detí vo Vyšnom Skálniku. Počas celého roka sa aktívne zapája do brigád zameraných na čistenie okolia rozhľadne Maginhrad, kde okrem prerozdelenia úloh medzi 15 až 30 dobrovoľníkov, pracuje spolu s nimi a ide im príkladom. Okrem týchto podujatí stíha počas roka dobrovoľne pomôcť aj na akciách iných organizácií v regióne.


Mirkine zapálenie pre dobrú vec je veľmi nákazlivé. Vďaka tomu si získala mnohých z nás - dobrovoľníkov, ktorých z roka na rok stále pribúda. Má obrovský talent na spájanie, vedenie a pozitívne motivovanie ľudí okolo seba. Je veľmi akčná, snaží sa pomáhať všade, kde sa dá a inšpirovať tak k pomáhaniu a dobrým skutkom aj iných, za čo si zaslúži náš obdiv.

Ďakujeme Mirka.

 

Spracovali: Kika Furmanová a Ivka Kováčová, dobrovoľníčky o.z. OZVENY


publikované: 12. decembra 2017
prečítané: 796 krátOdkazy
odkaz


odkaz


odkaz


Page By Peter Boháčik (c) 2009. XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Občianske združenie OZVENY 2010